Ordførers uke 24.04.22

Dagens første møte er avholdt, og før neste møteavtale tenkte jeg å få skrevet ordførers uke.

Denne uka har vi avholdt møte mellom Lofotrådet og Fylkesrådet på Hemmingodden på Ballstad. Jim Nordly holdt foredrag for oss tilknyttet deres arbeid både med utdanning innen havbruk, utviklingen av arbeidet med fiskehelse og utviklingsarbeid på legemidler. Vi fikk også et innblikk i prosjektet Zero Kyst på Ballstad slip. Nyttig at vi kan ta opp fysiske møter igjen og styrke dialogen mellom region og fylke. Torsdag avholdt vi møte i Lofotrådet på Flakstad. Vi la en plan for rullering av strategien, fikk god orientering om vannområdeforvaltningen og fikk besøk fra Nordland fylkeskommune med tips om hvordan vi kan styrke medvirkning i ulike saker fra eldreråd, ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede. Det var denne gangen tre uttalelser til behandling: endringer i domstolreformen, kommunale næringsfond og regional transportplan.

Møte med UDI, IMDI og Statsråden knyttet til flyktninger fra Ukraina ble avholdt digitalt. Videre deltok jeg i digitalt årsmøtet for Lofoten friluftsråd. Det gjøres et godt arbeid der til beste for alle kommunene i Lofoten. På slutten av fredagen hadde vi et koordinerende møte angående markering av 8.mai. Det blir kransnedleggelse ved bysten av Birger Eriksen som vanlig, og jeg kommer tilbake med mer informasjon. Så har vi fått avklart med Statens vegvesen at de kommer for å orientere om det pågående planleggingsarbeidet for utbedring av E10 mellom Napp og Å, og det blir folkemøte i Moskenes 19.mai ( Flakstad 18.05.) Vi har planlagt formannskapsmøtet som avholdes på tirsdag, og der skal dokumentene være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Minner om folkemøte om besøksforvaltning i nasjonalparken på Reine kultursenter onsdag 27. april klokka 17.

Ønsker dere alle en fin søndag!