Viktig melding

Alkoholpolitisk handlingsplan ute på høring

Etter beslutning fra formannskapet 04. juni legges "Alkoholpolitisk handlingsplan" ut på høring med høringsfrist 15. august. 

Det åpnes nå for å komme med høringssvar til Alkoholpolitisk handlingsplan i Moskenes kommune. '

Dersom du skulle ønske å gi innspill til planen, så kan du trykke på følgende lenke: 

Høringssvar