Teknisk drift

Kommunen la den utrangerte flytebrygga ut for salg høsten 2020 uten at noen kjøpte den.

Over en periode med godt vær har det vært gjennomført noe arbeid på skolebanen for å fremme glede, lek og trivsel. 

Det har blitt malt, montert, gravet og støpt for å kunne gi litt mer til elevene og nærmiljøet.