Vi ønsker å utvide utlånssentralen i Moskenes kommune med mer utstyr.

Om noen har liggende vinterutstyr som ski, skøyter, is-pigger og lignende. Spesielt i aldersgruppen 6 - 16 år kan dette gis til utlånssentralen.

Utstyr kan leveres til Folkehelse - Utlånsentral ved Audun Rasmussen fredag 29. januar kl. 17.00 til 20.00 ved hovedinngang Sørvågen skole E10.

-Oppvekst og kultur-

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

 

SØRVÅGVANNET: Trygg for ferdsel, 10-11cm med stålis. Hold avstand til innløp og utløp.

Andre vann vil bli målt i løpet av helgen.

I tråd med nasjonale smitteverntiltak er aula/gymsal stengt for aktivitet utenom skolens bruk frem til 18.januar.