Kommunedirektøren har utarbeidet ett nytt budsjett for 2022 som ved dette legges ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling ovenfor kommunestyret er tatt med i saken. Kommunestyret vil behandle budsjettet 14.06.2022.

REINE: Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, 27. april 2022, kl. 17:00

FREDVANG: Fredvang ungdomshus 26. april 2022, kl. 17:00