Er du engasjert eller interessert i frivillig arbeid? Hvordan ser fremtidens frivillighet ut?

Konferansen retter seg mot alle som jobber i det frivillige, samt ledere og mellomledere

som er i kontakt med frivilligapparatet men konferansen er åpen for alle som ønsker å delta.

Vi konsentrerer oss om hvordan komme tilbake, og kan berede grunnen for mer sosialt fellesskap ,inkluderende møteplasser og bedre kår for den nødvendige tredje sektor.

Det vil bli servert lunsj. Påmelding via link i programmet eller her: https://forms.gle/sycw5cs9P3eMrXjG7

Konferansen er gratis, begrensede med plasser – førstemann til mølla