Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

 

I tråd med nasjonale smitteverntiltak er aula/gymsal stengt for aktivitet utenom skolens bruk frem til 18.januar. 

 

Nå i førjulstiden vil biblioteket holde åpent slik at man kan få levert og leid bøker før høytiden.

ONGAN PÅ SØRVÅGEN, REINE OG Å