Vi har ventet på beskjed om gjennomføring av Friluftsskoler denne sommeren. Nå har vi fått beskjed, og vi vil arrangere Friluftsskoler i alle Lofotens kommuner. Vi skal følge råd og smitteverntiltak fra FHI og Friluftsrådenes landsforbund. Mer spesifikke retningslinjer og veiledning kommer. Per i dag vet vi at skolene blir uten overnatting og uten felles mat og drikke.

Da det er mange større arrangement som er avlyst, vil Friluftsskoler være et viktig bidrag til fritiden for mange, og vi vil fokusere på friluftsliv og gleden ved å være ute.

 Friluftsskolene er for barn i alderen 9-12 år. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv i nærmiljøet.

Friluftsskolene inneholder noen obligatoriske tema, som kartforståelse, allemannsretten, leir og tur. I tillegg blir det mange andre artige friluftsaktiviteter som vil variere fra kommune til kommune. Alle aktivitetene har lav terskel og alle kan delta. Friluftsskolene varer 3-4 dager og foregår på dagtid fra kl. 9-15.

 

Moskenes 22.-25. juni

 

Påmeldingen åpnet i dag 4. mai. Gå inn på www.deltager.no og søk opp Friluftsskolen, velg kommune og tidspunkt.

Deltakeravgiften er 500 kr (Værøy 300 kr), men vi tilbyr gratisplasser til de som har behov.

Spørsmål rundt tilbudet kan rettes mot Lofoten friluftsråd ved Inger Lie Malmquist.

 

Mandag 27.April starter skolen opp igjen for 1-4 klasse, samt SFO. Skoledagen vil bli fra kl.08.30 til 13.15. 

Skolen sender ut eget skriv til foreldre som har elever på 1.-4.klasse samt SFO.

5-7. klasse planlegges å starte senere i vår, dette styres av regjeringen.

Vi ønsker alle våre elever på 1.-4.trinn velkommen tilbake. Vi er klare til å starte opp, og har iverksatt tiltak i henhold til nasjonal veileder

Foreldre og barn bes også om å lese vedlagte informasjonsskriv fra Udir 

Skoleskyssen vil gå som normalt, busselskapet har også satt inn nye rutiner, der elevene bl.a. oppfordres til ikke å sitte sammen med andre elever i bussen.  Det vil kjøres en skolebuss i Moskenes for å kunne håndtere smittevernsveilederen. Informasjon skoleskyss Nordland fylkeskommune 27.april. (PDF, 166 kB) I veilederen for smittevern er det anbefalt at elevene ikke bruker offentlig transport, men for de som må det, så er det trygt å ta bussen.

Ta kontakt med skolen dersom dere lurer på noe. Det vil også komme egen informasjon fra skolen på Transponder.

-Oppvekst-

Kortesjer med brannbiler, politibiler, sykebiler og andre kjøretøy og Jahn Teigens "Optimist" er sett og hørt flere steder i Norge etter koronautbruddet. På lørdag er det Moskenes sin tur. - Klokka 12.30 ruller vi avgårde, forteller mannskapene i Lofoten Brann & Redning avdeling Moskenes.