Det skal være et ekstraordinært kommunestyre 2. mars kl 17:00 på rådhuset

Reine legekontor vil fra mandag 7. februar innføre telefontid.  Dette er nødvendig for at kontoret skal kunne gi best mulig helsetjeneste for de som er til behandling.

Koronasertifikat finner en enklest ved å gå inn på helsenorge.no.

 For innbyggere som har behov for hjelp til å skrive ut koronasertifikat, bistår Servicetorget.

Ring telefon 760 53100 for å avtale tidspunkt.

Den som vil ha hjelp må ha med ID- dokumentasjon, samt bankbrikke eller mobiltelefon.

Tjenesten er iverksatt.

Positive hjemmetester og nærkontakter skal nå meldes inn via nettløsningen ReMin. Da slipper du å sitte i lange telefonkøer, og arbeidet til smittesporingsteamet blir mer effektivt.

 

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningene del 6 (forrige utlysning var del 4) og Moskenes har nå 446.000 til fordeling. Søknadsfrist er 7. februar 2022. Lofotkommunene koordinerer utlysningen og har felles søknadsfrist.

Moskenes kommune ser seg nødt til å begrense tilbudet om korona-test og bevis til personer som skal reise ut av landet. Dette med bakgrunn i knapphet/tilgjengelighet for tester og kapasiteten til forskriftsbestemt eller anbefalt testing.