Moskenes kommune skal rekruttere flere deltids brannkonstabler.

-

 2021

 

Fra 26. juli til 1. august er det sommerskoletilbud for barn og ungdom i Moskenes kommune.

 

Følg lenke Sommerskolen Moskenes og meld dere på.

 

I år har Moskenes kommune søkt om tilskudd for å kunne opprette et gratis sommerskoletilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.

Marthine Tilrum og Martine Walbye er ansvarlig for sommerskolen Moskenes 2021.

Teknisk drift

Kommunen la den utrangerte flytebrygga ut for salg høsten 2020 uten at noen kjøpte den.

Over en periode med godt vær har det vært gjennomført noe arbeid på skolebanen for å fremme glede, lek og trivsel. 

Det har blitt malt, montert, gravet og støpt for å kunne gi litt mer til elevene og nærmiljøet.