Staten vegvesen har sendt ut dette varselet.

Fra Lofotrådet har vi fått følgende informasjon som kan være viktig for flere fiskebåtredere:

TINDSVANNET: 10-12cm stålis. Trygg for ferdsel. Hold god avstand til innløp og utløp

SØRVÅGVANNET: Trygg for ferdsel, 10-11cm med stålis. Hold  god avstand til innløp og utløp.

TRIDALSVANNET: Trygg for ferdsel, 10 cm stålis. Hold god avstand til innløp og utløp.

Andre vann vil bli målt fortløpende.

Da er det måket baner på Sørvågvannet for å kunne gå på skøyter i tiden fremover.

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å utvide utlånssentralen i Moskenes kommune med mer utstyr.

Om noen har liggende vinterutstyr som ski, skøyter, is-pigger og lignende. Spesielt i aldersgruppen 6 - 16 år kan dette gis til utlånssentralen.

Utstyr kan leveres til Folkehelse - Utlånsentral ved Audun Rasmussen fredag 29. januar kl. 17.00 til 20.00 ved hovedinngang Sørvågen skole E10.

-Oppvekst og kultur-