Viktig melding

Et regionalt beredskapsråd kan skape mer trygghet og sikkerhet

Samarbeid i kriser er viktig for å sikre god beredskap i Moskenes og Lofoten. Det mener både Moskenes-ordføreren og Heimevernet. 

Liaisonoffiser Thomas Thomassen og ordfører Hanna Sverdrup i Moskenes kommune snakker om mulighetene for et regionalt beredskapsråd under fiskehjellene på Reine. Kristian Louis Jensen/Lofotrådet

Forrige uke drev Lofoten heimevernsområde sin årlige trening rundt i regionen. Områdesjef i Lofoten Heimevernområde, Bjørn Ragnar Larsen, melder om en vel gjennomført øvelse for mannskaper og befal.

Du kan lese mer om øvelsen hos Vestvågøy kommune:

Klikk her

Som en del av øvelsen var det også såkalt liaisonering, altså opprettelse av felles forståelse og samarbeid, mellom heimevernet og grunneiere, kommuner, politi, sykehus og eiere av kritisk infrastruktur.

Ett av møtene var med ordfører Hanna Sverdrup på Reine, hvor kapasitet og samarbeid i kriser var tema. I tillegg ble det diskutert muligheter for etablering av et regionalt beredskapsråd, forteller Thomas Thomassen i Lofoten Heimevernområde.

Positiv til ideen

Ordfører Hanna Sverdrup syns det er et positivt initiativ fra Heimevernet å løfte ideen om å etablere et regionalt beredskapsråd.

— Jeg tenker det kan være med på å gjøre beredskapen i Lofoten bedre og sikrere, sier Sverdrup.

Ordføreren poengterer at et regionalt beredskapsråd vil kunne samkjøre flere aktører og få på plass felles beredskapsplaner i kommunene. Det kan komme til å gagne både innbyggere, næringsliv og besøkende, sier hun.

I tillegg kan et regionalt beredskapsråd sikre tilstrekkelige ressurser, både i form av utstyr og folk, dersom noe skulle skje som krever handling.

— Et regionalt beredskapsråd vil være et godt utgangspunkt for å kunne sikre god beredskap samtidig som de med god lokalkunnskap skal kunne bidra i sine nærområder, kommenterer ordfører Sverdrup.

Lofoten Heimevernsområde er glade for positiviteten til et regionalt beredskapsråd. Et godt samvirke mellom ulike aktører er viktig for totalforsvaret, sier Thomassen.

Det er ønskelig å få til et regionalt beredskapsråd som minimum omfatter kommunene i fastlands-Lofoten, avslutter Thomassen.