Viktig melding

Et stadig mer bærekraftig Moskenes

Prosjektet «Et bærekraftig Moskenes» går på frem, og kommunen blir stadig mer bærekraftig.

Ordfører Hanna Sverdrup (i midten) og formannskapsmedlemmene Vibeke Ringvej (t.v) og Mariann Benonisen (t.h) representerte de folkevalgte under møtet. Moskenes kommune.

Mandag denne uken var styringsgruppen i prosjektet «Et bærekraftig Moskenes» samlet for å gjennomgå fremgangen i prosjektet og veien videre.

Blant de oppmøtte var representanter fra politikk og administrasjon i Moskenes kommune. I tillegg var representanter fra Statsforvalteren og WSP med digitalt.

Blant deltakerne var Linda Karin Storjord fra Statsforvalteren.

Storjord sier under møtet at det er positivt å se at prosjektet bidrar til at kommunen får på plass et helhetlig plansystem. Hun gir skryt til både politikere og administrasjon som har vært med på å få dette til. Dette ser veldig bra ut, sier hun.

— Det er fint å høre at Statsforvalteren er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet. Det gir motivasjon til å arbeide videre, sier ordfører Hanna Sverdrup.

Pilene dreier i riktig retning

I løpet av møtet vises det til at det viktigste for Moskenes fremover nå blant annet blir å følge opp Robek-planen. Så langt er det gjort mye arbeid mot en mer bærekraftig kommune, og den veien er det et mål å gå videre på.

— Ett av hovedmålene med «Et bærekraftig Moskenes» er å drive i økonomisk balanse. Planene vi har lagt for prosjektet har vist seg å være gjennomførbare, og vi kan allerede vise til at pilen dreier i riktig retning.

Det sier prosjektkoordinator Bente Anita Solås.

Prosjektkoordinator Bente Anita Solås (i midten) sammen med kommunedirektør Siri Halvorsen og WSP-konsulent Hans Erik Utne deltok også på møtet. Moskenes kommune.

Så langt i prosjektet er det blant annet gjort betydelige strukturelle omstillinger i helse- og omsorgssektoren, og det skal arbeides fremover med å stabilisere sektoren. Det er fremdeles mye som må på plass, men pilene peker rett vei og arbeidet er godt i gang. Et stort steg fremover er at det er innført multidose hos alle brukerne i kommunen, hvilket gjør dagen lettere både for de ansatte og brukerne.

Spesielt positivt er det at ett av delprosjektene i «Et bærekraftig Moskenes» allerede nesten er landet. Det er gjort et stort arbeid for å kartlegge og vurdere alle de interkommunale avtalene som Moskenes kommune er en del av.

— Jeg er imponert over at vi allerede nå nesten er i land med det ene delprosjektet – interkommunale avtaler. Det er gjort et formidabelt arbeid med å kartlegge, evaluere og vurdere alle avtalene. Et bedre beslutningsgrunnlag enn dette skal man lete lenge etter, sier Bente Anita Solås.

Lang vei å gå

— Det er fremdeles en lang vei å gå, men ting tyder i hvert fall på at vi er på riktig vei. Vi håper fremover at samarbeidet kommunene imellom blir enda tettere slik at vi sammen kan sikre løsninger som er gode både for Moskenes og de andre kommunene i Lofoten.

Det sier ordfører Hanna Sverdrup i etterkant av møtet.

Prosjektkoordinator Bente Anita Solås poengterer også at det ligger mange tøffe tak fremover i prosjektet.

— Men du verden for en opptur å se at innsatsen frem til nå har gitt utslag. Dette skyldes både god planlegging, gode beslutninger og fantastisk jobb av de ansatte i kommunen, sier Solås.