INFLUENSAVAKSINE SESONGEN 2022/2023

Årets influensavaksine er kommet.

Vaksinasjon skjer på Reine rådhus følgende dager:

Onsdag   19.okt     kl 09.00-12.00

Fredag    21.okt     kl 13.00-15.00

Mandag  24.okt     kl 09.00-12.00

Personer som anbefales å ta influensavaksine (risikogrupper):

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i sv.skapet, fra 6 mnd (kronologisk alder) til 5 år
 • Voksne og barn med:
 • Kronisk lungesykdom (Inkludert astma/ kols)
 • Kroniske hjerte/karsykdommer
 • Diabetes (Type 1 og 2)
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade(MS-pasienter, nedsatt lungekapasitet og hostekraft)
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykd.)
 • Fedme (KMI over 40)
 • Alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. (eks personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse)
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor med noen i husstanden som har nedsatt immunforsvar.

Om du nylig har fått annen vaksine, bør det gå minst en uke til ny vaksine gis. 

Det anbefales at en vaksinerer seg årlig, da influensavaksinen gir kortvarig beskyttelse.

Det er ingen timebestilling på disse vaksinedagene, det er bare å møte opp. Utenom disse tidene må den enkelte avtale vaksinering med legekontoret Tlf: 760 53 113

 

Pris kr 200,-

 

Renate Steffensen

Helsesykepleier