Viktig melding

Månedsrapporten for mai 2024

Den økonomiske månedsrapporten til og med 31.05.2024 er klar. 

Du finner rapporten her:

Økonomirapport mai 2024 (PDF, 536 kB)

Rapporteringen viser regnskapstall for perioden mot budsjett. Det er foretatt periodiseringer i regnskapet unntatt skatt og rammetilskudd. Budsjettreguleringer som ble vedtatt av kommunestyret i mai blir tatt inn i økonomirapport for juni.