Viktig melding

Styringsdokument

Her er styringsdokumentet som er utarbeidet for hovedprosjektet “Et bærekraftig Moskenes”, hvor det gis en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet som er retningsgivende og avklarende for partene.

Hensikten med styringsdokumentet er å:
• Skape en omforent forståelse for mål, leveranser, milepæler, budsjett, usikkerhet, reserver, roller og ansvar
• Sikre en god styring og kontroll i den videre detaljeringen av prosjektet
• Være et nyttig kommunikasjonsverktøy mot bestiller, prosjekteier, internt i prosjektet og mot andre interessenter
• En god basis for endringsstyring og iverksetting av tiltak for å sikre prosjektmålene

 

SG sak 2-1-2023 PG sak 3-1 vedlegg Styringsdokument hovedprosjekt til behandling (PDF, 2 MB)