Viktig melding

TELEFONTID TEKNISK ETAT:

TELEFONTID TEKNISK ETAT:

På grunn av møtevirksomhet må telefondagen til teknisk etat flyttes til torsdag 22.06.23. Gjelder bare denne uken.