Viktig melding

Utvidet søknadsfrist for spillemidler

Viktig informasjon som gjelder søknadsfrist for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Vi er klar over at fristen i år er kort, vi har derfor valgt å gi en utvidet frist for ettersendelse av detaljert dokumentasjon/vedlegg til søknaden.

Fristen settes til mandag 21. november 2022.