Viktig melding

Vannlekkasje - Reine

Vannlekkasje ved Bedehuset på Andøy. Kommunen har lokalisert lekkasjen og jobber med saken for rask utbedring. Det kan bli lokale avstengninger.