Viktig melding

ASVO

ASVO

 

 

Vestvågøy ASVO avdeling Moskenes

 

Vestvågøy ASVO A/S er en vekstbedrift med formål om å skaffe varig tilrettelagt arbeid (VTA) til mennesker som av ulike grunner er ute av det ordinære arbeidsliv.

 

Bedriften har 30 VTA-plasser på Vestvågøy, 5 VTA-plasser i Moskenes og 5 VTA-plasser på Røst.


Bedriften har også godkjenning for 6 AFT-plasser, det vil si arbeidsforberedende trening. Dette er et arbeidsrettet tiltak som skal styrke muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Bedriften kan tilby deltakere arbeidspraksis innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv.Vårt formål: Utvikle mennesker gjennom tilrettelagt arbeid.

Vi kan tilby ulike aktiviteter, oppgaver og arbeidstrening for deg som er uføretrygdet.

 

Arbeidsoppgaver og tjenester utføres i et vidt spekter fra ved- og palleproduksjon, transportoppdrag, designprodukter, «småsløyd», gravstell samt oppgaver og tjenester knyttet til fiskerinæringen.

 

Hos oss har du mulighet til:

Arbeid innenfor ulike produksjons- og tjenesteoppgaver

Individuell tilrettelegging

Delta i verdiskapende arbeid

Sosial omgang med mange hyggelige mennesker med stor arbeidsglede i et trivelig arbeidsmiljø

Muligheter for personlig vekst og utvikling, både arbeidsmessig og sosialt

 

Arbeid hos oss tilpasses den enkelte ut fra helsemessige utfordringer.

Du beholder dine trygderettigheter.

Vi utbetaler bonuslønn inntil 1G per år.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg.

 

Hjemmeside: www.vvasvo.no

 

Kontaktpersoner:

 

Janne K. Hovland, daglig leder

Tlf: 760 54131 / 932 10 460

E-post: janne@vvasvo.no

Thore Hansen, avdelingsleder Moskenes

Tlf: 760 91204

E-post: thore@vvasvo.no