Viktig melding

Krisesenteret Vesterålen/Lofoten

Krisesenteret Vesterålen har nå etablert et dagtilbud på Leknes i Lofoten. Her kan personer som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner ta kontakt for samtaler, dagsamtaler, råd og veiledning

Krisesenteret Vesterålen er et lavterskeltilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Derfor trenger man ikke henvisning fra noen andre tjenester for å ta kontakt med oss. Alle våre tjenester er gratis og man kan ta kontakt med oss for å snakke om deres situasjon når det måtte passe.

 

Vi har beredskap på telefon hele døgnet året igjennom, der man kan få snakke med en av våre medarbeidere og eventuelt avtale videre kontakt med krisesenteret. Vi er behjelpelig med et midlertidig botilbud om det skulle være behov. Dette betyr at personer som er i krise, og som ikke kan bo hjemme kan få midlertidig bo på et krisesenter. Her er det hjelp til selvhjelp.

 

Ansatte på Krisesenteret har lang erfaring med å ta imot mennesker i krise.
Man trenger ikke å avtale time, man kan når som helst ringe til oss. Vi har døgnbemannet telefontjeneste.

 

Dagtilbudet tilbyr dagsamtaler hvor en får god tid og den ansatte vil lytte til hvordan en har det, og hva en trenger hjelp til. Vi gir omsorg og hjelp til å sortere tanker, følelser og utveier fra vold.

Vi kan også være følge til andre tjenester og hjelpe med utfylling av papirer til det offentlige og evt annet skriv. Det er gratis å komme til dagsamtaler og en trenger ingen henvisning. Trenger man flere samtaler eller oppfølging kan senteret sette opp avtale eller en kan ringe for videre samtale. Er det behov for tolk så vil senteret ordne dette.

Kontakt

Dagtilbud Lofoten
E-post
Telefon 48 99 62 76
Krisesenteret Vesterålen
E-post
Telefon 76 12 23 30
Daglig leder
E-post
Telefon 45 61 46 45

Åpningstider

Dagtilbud Lofoten:

Mandag: 09:00 - 15:00
Tirsdag: 09:00 - 15:30
Onsdag: 09:00 - 15:00