Reine Legekontor

Legekontoret  er tilgjengelig mellom 09:00 – 11:30 og mellom 13:00 og 14:00.

I telefontiden skal nummer 76053113 brukes.

Ved behov for akutthjelp, ring 113.

Legevakta på nummer 116117 kontaktes om du ikke kan vente på åpningstiden.

Helse- og omsorgssjefen

 

 

 

Koronainformasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi minner om at det fortsatt er viktig å ta hensyn til smittevernreglene. Ikke møt opp på legekontoret hvis du har symptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans, snørr, hodepine, tungpustet, nedsatt allmenntilstand) eller har mistanke om at du kan være smittet. Ta i så fall kontakt på koronatelefon 906 54 780

Ved timebestilling skal det oppgis hva timen gjelder slik at legen kan vurdere om dette kan tas via nettmøte eller om du må møte opp.

Du skal ikke møte på legekontoret uten at dette er avtalt med oss på forhånd.

Takk for at du hjelper til å begrense spredning av virus!