Sosiale tjenester i NAV

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Les mer på nettsiden NAV - økonomisk sosialhjelp

 

Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økononomien din selv.

Les mer på nettsiden NAV - økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Les mer på nettsiden NAV - Kvalifiseringsprogrammet

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Les mer på nettsiden NAV - Midlertidig botilbud

 

Kontakt NAV Moskenes

Les mer på nettsiden NAV - NAV Moskenes kontorinformasjon