Informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Informasjon om korona

Koronavaksine i Moskenes kommune - status og informasjon pr. uke 23

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Viktig!! - Husk å registrere deg for vaksinering!

Status for Vaksinasjon mot Covid-19 pr. uke 23 i Moskenes:

1. Beboere i sykehjem - FERDIGSTILT

2. Personer med alder 85 år og eldre - FERDIGSTILT

3. Alder 75 - 84 år - FERDIGSTILT

4. Alder 65 - 74 år, og samtidig personer mellom 18 - 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp   -  FERDIGSTILT

5. Alder 55 - 64 år, med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) - FERDIGSTILT

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert astma som har medført bruk av høydoseinhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året.
  • Fedme med kroppsmasseindeks(KMI) på 35 kg/m² eller høyere
  • Demens
  • Kronisk hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

6. Alder 45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander - PÅBEGYNT

7. Alder 18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander - PÅBEGYNNES I UKE 24

Det er så langt pr. uke 23 satt 590 vaksinedoser. 248 personer er ferdig vaksinert med 2 doser. 94 personer venter på dose 2.

Det er kun gitt vaksiner  av type Pfizer/BioNTech

På kommunens hjemmeside er det tilrettelagt for å registrere seg for vaksine, og her registrer du også om du har underliggende sykdom. Din registrering av underliggende sykdom vil bli samkjørt mot lister smittevernlege tar ut fra  pasientjournal-systemet.

Viktig!! Registrer deg for koronavaksine.

Vi ber nå om at alle helt ned til og med 18 år registrer seg for vaksine på hjemmesiden.  Har du underliggende sykdom må du også registrere dette. Er du da heller ikke kontaktet for tilbud om vaksine, og/eller ligger i prioriterte grupper, ta kontakt på koronatelefon 906 54 780. Vår liste over personer som registrerer seg for vaksine blir oppdatert kun på mandager. 

Vaksinasjon mot covid-19 er gratis og frivillig!

Nasjonale retningslinjer legges til grunn for prioriteringsrekkefølge.

Har du spørsmål om vaksinering kan du ta kontakt på koronatelefon 906 54 780

 

Helse- og omsorgssjef

Oppdatert 11.06.2021