Moskenes kommune og koronaviruset (COVID-19)

Informasjon om korona

Koronavaksine i Moskenes kommune - status og informasjon pr. uke 15

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Husk å registrer deg for vaksinering!

Status for vaksinasjon mot Covid-19 pr. uke 15 i Moskenes:
1. Beboere i Sykehjem – ferdigstilt
2. Personer med alder 85 år og eldre – ferdigstilt
3. Alder 75 – 84 år – ferdigstilt
4. Alder 65 – 74 år, og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med    
    høy risiko for alvorlig forløp  - påbegynt

Øvrige grupperinger som er yngre eller med andre prioriterte sykdommer er ikke påbegynt og gjenstår.
Det er kun gitt vaksiner av type Pfizer BioNTech.
Gjennom det digitale registreringssystem på hjemmesiden til Moskenes kommune har vi registrert beboere i Moskenes med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Disse personer vil nå bli innkalt til vaksinering. Har du en sykdom som faller inn under prioriterte sykdommer, og du ikke er blitt kontaktet, eller du ikke har registrert deg – Ta kontakt for registrering via vår Koronatelefon 906 54 780, eller registrer deg på hjemmesiden. Dette gjelder for følgende sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft(spesielt immundrepende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedatt hostekraft eller lungefunksjon(f.eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi en høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.
Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Det er totalt satt 226 vaksinedoser. 76 personer er ferdig vaksinert med 2 doser. 74 personer har så langt fått dose 1.

I uke 15 mottar vi 36 vaksiner.
Vi forventer at det kommer en økning på antall vaksiner fremover.
Så langt vi vet vil vi fortsatt motta og gi vaksiner av type Pfizer BioNTech.

Vi oppfordrer nå alle i Moskenes som er under 74 år, til å registrere seg for vaksinasjon mot Covic-19. Du registrerer deg på kommunens hjemmeside www.moskenes.kommune.no. På åpningssida ligger registrerings-link oppe til høyre på sida. Du kan også registrere deg via Koronatelefon 906 54 780.

Ved å registrere deg vil du bli kontaktet av vaksinasjonsteamet i Moskenes kommune og får time til vaksinering når din tur nærmer seg. Som PC-bruker kan du også registrere andre som ikke klarer å registrere seg selv. Har du spørsmål kan du ta kontakt på telefon 906 54 780.

Vaksinasjon mot Covid-19 er gratis og frivillig, og tilbys KUN av offentlig instans - kommuner og helseforetak.

Nasjonale retningslinjer legges til grunn for for prioriteringsrekkefølge.

Du kan lese kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksineringen.

Har du spørsmål om vaksinering kan du ta kontakt på telefon 906 54 780.

 

Helse- og omsorgssjef
Oppdatert 13.04.2021
 

Koronavaksine i Moskenes kommune 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Velkommen til registrering

Det er nå opprettet et digitalt registreringssystem for å melde din interesse for vaksine. Alle kan registrere seg på hjemmesiden til Moskenes kommune  SNARVEI TIL  > Registreringsskjema for Covid-19 vaksinering.

I registreringsskjemaet krysser du av for hvilken aldersgruppe du tilhører, og om du har risiko for alvorlig sykdom ved Covid-19. Du kan også registrere for andre.

- Sykehjemsbeboere registreres manuelt – skal ikke registreres digitalt.

- Helsepersonell ansatt i Moskenes kommune registreres manuelt.

- Brukere av hjemmesykepleien og personer fra 75 år og oppover trenger heller  

   ikke registrere seg digitalt.

Etter hvert som Moskenes kommune mottar vaksiner, vil vi ta kontakt og gi beskjed om tid og sted for vaksinering. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinering er gratis og frivillig.

Nasjonale retningslinjer legges til grunn for for prioriteringsrekkefølge.

Du kan lese kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksineringen.

Har du spørsmål om vaksinering kan du ta kontakt på telefon 906 54 780.

 

Helse- og omsorgssjef

Oppdatert 19.01.2021

 

 

 

Koronavaksinering i Moskenes

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 • Tirsdag 5. januar ankom de første 5 koronavaksiner til Moskenes.
 • Vaksinering vil bli igangsatt 6. januar, og alle dosene blir gitt til beboere ved sykehjemmet. Nasjonale retningslinjer legges til grunn for for prioriteringsrekkefølge fremover.
 • Kommunen vil videre motta løpende orientering om nye leveranser og antall vaksiner for ukene som kommer fremover.
 • Du blir kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Vaksinen er gratis.
 • Du kan lese kort informasjon fra Folkehelseinstituttet (PDF, 391 kB) om vaksine mot koronasykdommen covid-19 i vedlagte link og pdf-dokument

For spørsmål om koronavaksinering kan du ringe tlf. 906 54 780.

Helse- og omsorgssjef

 

Lagt ut 06.01.2021.

 

 

BESØKSBEGRENSNING TIL LEGEKONTORET

 

Av hensyn til smittevern og risiko innføres besøksbegrensning til legekontoret.

Brukere av legekontoret skal kun møte på legekontoret etter avtale og innkalling. Dette gjelder for alle typer henvendelser.

Alle henvendelser og avtaler skal gjøres over telefon 760  53 113.

Informasjon om korona -  Koronatelefon 906 54 780

Lagt ut 17.12.2020

 

Koronaråd til fiskeri og reiselivsbransjen

 

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv. 

Kan også være aktuell for fiskebedrifter som har flere arbeidere boende sammen.

 

Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, vil være spesielt usatt for smittespredning. Her er det derfor spesielt viktig med forsterkete hygienetiltak og begrensninger i kontakt mellom ansatte. 

Følgende råd er utarbeidet for sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen: 

 • Personer med luftveissymptomer må ikke gå på jobb eller oppholde seg i fellesrom
 • Personer som får luftveissymptomer bør bli testet, og unngå kontakt med kollegaer inntil testsvaret er klart. Ved negativ test kan de være sammen med kolleger så lenge allmenntilstanden er god.
 • Personer som har fått påvist smitte skal være i isolasjon . Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. De bør ha eget bad/toalett og mat bør bli servert på rommet. Etter isolasjonen er gjennomført må rom, toalett og andre områder gjøres rent.
 • Personer som blir identifisert som nærkontakter av smittede skal være i karantene. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Personer i karantene skal ikke oppholde seg i felles oppholdsrom og må være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer.
 • Personer som er i innreisekarantene, må ha enerom i hele karanteneperioden. De kan ikke gå på jobb eller oppholde seg i fellesrom så lenge de er i karantene. Anbefalingene om unntak for innreisekarantene og fritak for arbeidsreisene, samt anbefalte smitteverntiltak og oppfølging finnes her.
 • Arbeidsgiver bør vurdere å etablere mindre grupper /arbeidslag slik at man reduserer antall ansatte som har kontakt med hverandre. Dette gjelder både i arbeidstiden, i pauser og utenom arbeidstid i felles oppholdsrom og lignende.
 • Kommunelegen er ansvarlig for å følge opp covid-19-tilfeller og deres kontakter

Dette er hentet ut fra FHI sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst Norge: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-reiselivsbransjen-om-reiser-og--ferieaktiviteter-i-norge/

 

 

 

Testing for COVID-19

Personer som ønsker å bli testet for koronavirus må kontakte koronatelefonen, mandag - fredag i tidsrommet 09.00- 12.00 for registrering og avtale. Tlf. 90654780.

Personer som får tid til testing vil få et oppmøtetidspunkt ved Reine Legekontor lokalisert i Reineveien 67. Bli sittende i bilen under hele seansen.

Personer som er syke og trenger legetilsyn skal ringe fastlegekontoret sitt på dagtid, eller legevakten 116 117 på kveld og natt.

Kriterier for testing:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

 

Oppdatering i forbindelse med koronasitusajonen

Folkehelseinstituttet: Situasjonen og råd og føringer kan endre seg raskt, vi anbefaler derfor alle å følge Folkehelseinstituttet.

Helsenorge: Nettsida gir kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Følg temaside om korona

Regjeringen: Oversikt over regjeringens tiltak i forbindelse med korinakrisen.

Karantene/Isolasjon

Alle som oppholder seg i Moskenes kommune skal følge nasjonale råd og regler for karantene og isolasjon

Karantene:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. Personer i samfunnskritiske funksjoner er unntatt fra karantene, se Covid-19 forskriften.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer.
 • Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.

 

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert.

Kontakt

Koronatelefon
Telefon 906 54 780

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

 

Legevakt: 116117

 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111