Viktig melding

Den kulturelle spaserstokken

Alle kommuner i Nordland mottar et årlig grunnbeløp på kr 15.000 og resterende beløp fordeles kommunene basert på antall eldre over 67 år i kommunen.

En sum på i alt 362.500 kr vil bli søknadsbasert for alle kommunene i fylket. I motsetning til tidligere ordning, vil alle kunne søke, ikke bare kommunene. Det betyr at også pensjonistforeninger og lokale lag kan søke om midler fra fylkeskommunen.
Det er krav om at midlene hovedsakelig skal benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken (DKSS), gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.