Viktig melding

Barnehagefakta


Barnehagefakta.no er et nettsted som viser nøkkeltall og data fra alle barnehager i landet fordelt på kommunene. Der kan man også sammenligne barnehagene med hverandre.
Opplysningene om Moskenes finner man ved å klikke på denne linken

Se også resultatene fra den lokale barnehageundersøkelsen i 2016.