Søknad om plass og opptak i barnehagen


Søknad barnehageplass 2018


Moskenes kommune vil foreta samordnet hovedopptak av barnehageplasser fra 1. august 2018.

Søknadskjema kan fås ved henvendelse til barnehagene.

Søknadsfrist: 1. april 2018
 


Styrer: Janne M. Nilsen
Mobiltelefon: 980 17040

mail: janne.myhre.nilsen@moskenes.kommune.no