Viktig melding

Søknad om plass og opptak i barnehagen

Moskenes kommune har tatt i bruk et nytt digitalt opptakssystem. Dette innebærer at dersom du som foresatt skal søke om barnehageplass, så skal dette gjøres på «Barnehageportalen» 

Videre vil all aktivitet rundt plasseringer i barnehage, dvs. søknad om endret type plass, samt oppsigelse av plass, foregår elektronisk i «Barnehageportalen».

Gå til Barnehageportalen

Søknadsfrist er 1. april 2022

Styrer: Janne M. Nilsen
Mobiltelefon: 980 17 040
e-post