Viktig melding

Sørvågen barnehage

ONGAN PÅ SØRVÅGEN, REINE OG Å

StudioNN   

Foreldregruppen ved Sørvågen barnehage har i en lenger periode hatt en målsetning om å forbedre uteområdet ved barnehagen. Det er blitt søkt midler for å kunne kjøpe turvogner, gapahuk og uteområdet med mer ved barnehagen.

For å kunne konkretisere og innovere uteområdet har foreldregruppen vært i kontakt med StudioNN (Navid Navid) og Ida Christensen for å få hjelp til dette. Dette ble presentert ovenfor foreldregruppen 13.10. Resultatet ligger vedlagt denne artikkelen.

I perioden frem til nå har det blitt arbeidet blant barne-, foreldregruppen og ansatte for å kunne være enige om innhold og utforming. God medvirkning er viktig for et godt produkt.

Videre håper vi at det skal bli rom for dugnad og medskaping for å utfylle aktivitetsrommet for våre barn.

Det blir en spennende fortsettelse.

 

StudioNN