Viktig melding

Folkehelse i Moskenes


God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelsen
en viktig faktor for god utvikling. En rekke forhold i samfunnet påvirker folkehelsen,
som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer.

For generell informasjon om folkehelsearbeid i kommunene.

Moskenes kommune har utarbeidet en handlingsplan for folkehelsearbeidet. Denne blir revidert ved behov. Nordland fylkeskommune har invitert til en ny tre-årig samarbeidsavtale om folkehelse fra 2018-2021.