Lokalt frivilligshetsarbeid

I Moskenes kommune finnes det stor variasjon av lag og foreninger. Her kommer det en oversikt over disse. Kommunen vil så langt det er mulig oppdatere denne etter behov.

Flere av foreningene har egen facebook-side, blant andre Moskenes Røde Kors, Moskenes Musikkorps, Reine Velforening og Sørvågen Bedehus og Fiskarheim. 
Det vil komme fortløpende oppdateringer på denne siden.