Viktig melding

Valgadministrasjon

Valgstyret har ansvar for gjennomføringen av valg i Moskenes kommune. Leder av valgstyret er Lillian Rasmussen.

Valgarbeidet er organisert under politisk sekretær.

Kontakt
Serviceavdelingen i Moskenes kommune     
postmottak@moskenes.kommune.no
Telefon: 76 05 31 00

Besøksadresse: Rådhuset, Reineveien 67, 8390 Reine
Postadresse: Valgstyret i Moskenes, Reineveien 67, 8390 Reine

Christine Møller
Politisk sekretær
christine.moller@moskenes.kommune.no
Telefon: 980 17 108