Viktig melding

Fjøsdalen miljøstasjon


Åpningstider:
Onsdag: 10.00 – 18.00
Fredag (jun-aug): 12.00 – 16.00

Ankomst
Når du kjører inn til stasjonen passerer du vektbua hvor registrering foregår. Hos vektoperatøren får du anvisning om hvor du kan kjøre videre for å levere avfallet.

Husk sortering
Før levering må avfallet være sortert i fraksjoner som eksempelvis rent eller forurenset trevirke, spillolje, glass, plast, papir eller annet. Stasjonen har god merking som gjør at du lett finner riktig container/sted, og i tillegg er det alltid folk til stede som kan gi rettledning og hjelp.

Betaling
Passeres vekta på ny, avregnes den mengden som er levert. Betaling skjer kontant eller med bankkort. Faste næringslivskunder kan velge mellom kontant betaling eller faktura. Fakturabeløp som er under kr 200,- belastes med et gebyr. Mye er gratis å levere, for fullstendig oversikt; se LAS sin prisliste for næringsdrivende.

Telefon: 76 09 41 74

 Generell informasjon: LAS-Lofoten.no 

Artikkelliste