Viktig melding

Lofoten Avfallsselskap

Lofoten avfallsselskap (LAS) er et interkommunalt selskap som håndterer alle typer avfall i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. LAS ble stiftet i 1990 som et interkommunalt selskap etter kommunelovens §27. I 2003 ble det registrert som et interkommunalt selskap etter IKS-loven.
Selskapet eies av kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.

LAS tar imot og behandler alle typer avfall, både fra husholdninger og næringsliv.
Selskapet har kunnskap og maskiner for riving og miljøsanering av bygninger.  I tillegg har LAS eget komposteringsanlegg, eget deponi, sorteringsanlegg og presse for papir, plast samt jern. Selskapet har godkjent deponi for oppsamling og registrering av sigevann, samt uttak av metangass fra deponiet.

Selskapets anlegg og miljøstasjoner ligger plassert slik:
• Haugen Avfallsanlegg og deponi
• Leknes Miljøstasjon (Storeidøy)
• Svolvær Miljøstasjon (Osan)
• Fjøsdalen Miljøstasjon

Link til hjemmesiden til Lofoten Avfallsselskap finner du her: http://las-lofoten.no/