Viktig melding

Matrikkel og eiendomsinformasjon


Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt.
Matrikkelen inneholder opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner.