Viktig melding

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke kommunen om HC- kort om du har behov for parkeringslettelser fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg. Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller passasjer.

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

 

Når du har fått legeerklæring leveres denne sammen med søknad og passfoto i servicetorget på rådhuset.

 

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede