Viktig melding

Slik betaler du parkeringsgebyr (bot)

Du betaler parkeringsgebyret (parkeringsboten) ved å følge instruksjonene som står på den gule lappen med parkeringsgebyr som er festet på kjøretøyet. HUSK å bruk KID nummer.

Beløp

 • Parkeringsgebyr: 900 kroner
  • Feilparkering i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, høy sats: 990 kroner
  • Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede uten tillatelse (HC-bevis) .
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, normal sats 660 kroner
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende registrering/betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på 600 kroner.
 • Kontrollsanksjon vilkårsparkering, lav sats: 330 kroner
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett eller bruke parkeringsskive/aktivere APP).

Betalingsfrist

Betalingsfrist: 3 uker fra ileggelsesdato

 • Hvis du betaler parkeringsgebyr for sent, økes beløpet med 50 %.
 • Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr på 70 kroner. Hvis du klager, innfordrer vi ikke kontrollsanksjonen før klagen din er behandlet.  

Kontonummer

 • Kontonummer: 4760.21.76246
 • SWIFT/BIC: SNOWNO22
 • IBAN: NO8347602176246

Benytt alltid KID-nummer, eller merk betalingen med kjøretøyets registreringsnummer hvis du har mistet ileggelsen.

Klage

Du kan sende inn klage på e-post: postmottak@moskenes.kommune.no