Planstrategi

Vedtatt Planstrategi 2020-2024

revidert etter vedtak i Moskenes Kommunestyre K-Sak 69/20. (Publisert 17.09.2021)
 
 
Planstrategi (PDF, 998 kB)revidert etter vedtak i Moskenes Kommunestyre K-Sak 30/20 den 16.06.2020.