Moskenes kirke

Klikk for stort bildeBilde av Moskenes kirke 1


Moskenes kirke ligger på stedet Moskenes i Moskenes kommune, ytterst i Lofoten. Kirka er ei korskirke i tømmer med 250 plasser, bygd i 1819. Kirka ble innviet 1. august 1821 og restaurert i 1964.

Eldste omtale av en kirke på Moskenes er i 1589 (Moskenes korszhus). I 1750 ble den beskrevet som ”Capell eller Kirke: en liden Træ-bygning, til Deels Bordklæd; ti Choret er uden Klædning; Bord-Tag, uden Taarn; 1 Klaake” og den manglet sakristi. Kirkegården var da liten, ”dog vel indhegnet med Steen og der oven paa Torv, men uden Porte; 1564 bygt”.

Nåværende kirke bygd 1819 er en tømmerbygning med korsformet grunnplan og takrytter over korsskjæringen (Helland 1908:678). Den står i bakkant av rorbuene på østsiden av Moskenesvågen og rett nord for det lille fjellet ved munningen av vågen – Moskeneshaugen. I 1589 var Moskenes anneks under hovedkirken på Buksnes. I 1743 var Moskenes fortsatt anneks men nå under Flakstad.

Moskenes var i seinmiddelalder krongods og et svært godt fiskeri: ”Fra Sund og til Moskenes ere toe store wge søø, og er samme Moskenes en bondegaard som komer kongl. majest: til. Paa denne gaard ligger en stor hob fiskere, hvilke fiskere kaldes af menige mand vaarfeller med et almindeligt navn, fordi at de komme his af Helleland, af Salten og af Numedalen straxen om kyndermisse til fisket og bliver her siden liggendes all fasten og langt du paa vaaren til sommer maalet. Og dersom der kommer nogen fisk under landet, og her bliver noget fiskeri udi Norlandt, da faar de fisk som roer paa denne gaard, og her falder det aller beste fiskeri som falder udi alt Nordland, fordi at fisken gaar du igien ved denne gaard til havs, efter at han haver giort sin tiid

Rett opp/nordøst for kirken er et lite fjell kalt Kirkehaugen.