Ordførers uke 10.04.22

Nå går vi inn i stille uke. Kanskje vi kan trenge det etter et heftig kommunestyremøte på torsdag? Når krybba er tom bites hestene sies det, og det er ingen tvil om at pålegget om å lage et nytt budsjett for 2022, som skal ta til med utgangspunkt i regnskapet for 2021 og tallene for de 4 første månedene i 2022, blir krevende. Det vil bli vanskelige prioriteringer, og vi må være ferdige med budsjettet innen utgangen av mai.

Det som ikke har fått medieoppmerksomhet er den gode informasjon knyttet til næringsutvikling mot det grønne skifte og bruk av hydrogen som vi fikk først i møtet. Jeg håper IKT får lagt ut opptaket slik at dere får anledning til å høre det innlegget.

Videre er kommunestyret enige om å sende en uttalelse knyttet til standarden på E10 slik den i dag framstår med bilder som illustrerer status.

Jeg har deltatt i AU møte i Lofotrådet om transportstruktur i Lofoten, og er spesielt glad for at aktører i næringslivet kom med innspill.

Onsdag var det digitalt seminar i regi av Lokalsamfunnsforeningen knyttet til ekstreme strømprisene – hvorfor og hva nå? Interessant!

Helsedepartementet har hatt informasjonsmøte med tema nasjonal pandemistrategi. Arbeids -og inkluderingsministeren har hatt oppfølgingsmøte knyttet til flyktningene sin situasjon, og der deltok flere av de involverte statsrådene. Noen syns nok at det tar for lang tid før flyktningene får komme ut i kommunene, men det jobbes på.

Ellers er det forskere som ber om samtaler og mandag var det prosjektet" Land-time" som handler om planlegging og besøksforvaltning- reiseliv og lokalsamfunn. Fredag var det EU prosjektet Tipping+ som handler om utvikling av politiske strategier i og for Lofoten ,med særlig fokus på den potensiell olje -og gassutviklingen og Lofoten- de grønne øyene.

Fredag kveld var jeg heldig som fikk være med på musikal i Kulturhuset i Vågan, en tradisjon Vågan kulturskole var med å dra i gang – dette var nummer 30 i rekken. Årets musikal var «Trollmannen i OZ». En flott opplevelse! Jeg kjente virkelig på hvor godt det er at vi er tilbake til normalen med å kunne møtes på kulturarrangement.

I dag benytter jeg sjansen til å ønske dere alle ei riktig god påske