Viktig melding

Klage på kontrollsanksjon eler parkeringsgebyr

Hvilke plikter har du som bilfører?

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Du har også streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp på stedet. Det er ingen grunn til å klage hvis du ikke forsto skiltet eller trodde bilen var lovlig parkert.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon (informasjon om hvor du kan klage vil fremgå av ileggelsen). Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor:

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten (kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda. Se eventuelt mer informasjon på: https://pklagenemnda.no/

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

Send inn klage

Du kan sende inn klage på e-post: postmottak@moskenes.kommune.no