Viktig melding

Parkeringsordningene

For å registrere parkering oppfordrer vi til å benytte EasyPark app via din smarttelefon eller P-automat på våre parkeringsplasser.

Hvorfor driver vi parkeringskontroll?

For å oppnå god trafikksikkerhet og framkommelighet som mulig er det nødvendig at gatene og parkeringsplassene er regulert.

Trafikksikkerhet

Skilter og håndheving av disse bidrar til flyt i trafikken og begrensning av farlige situasjoner og uhell.

Framkommelighet

Vi mener det er en viktig oppgave at alle trafikanter skal komme fram. Det gjelder både personbiler, varetransport, nyttekjøretøy og kollektivtransport. Et spesielt fokus har utrykningskjøretøy (ambulanse, brann og politi).

Førers plikter

 • Fører har undersøkelsesplikt
 • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting
 • På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering
 • På reserverte plasser må gyldig p-tillatelse ligge godt synlig for kontroll
 • Evt. billett/p-kort må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted.
 • Ved registrering/betaling med EasyPark må kjøretøyets kjennemerke være registrert elektronisk før føreren forlater kjøretøyet.

Langtidsparkering

De som har behov for å parkere i mer enn noen timer må benytte parkeringsplasser utenfor sentrum. Eksempelvis Reine ytre havn.

Hvordan bruke app?

Du kan registrere/betale for parkering med mobiltelefon på alle våre parkeringsplasser som er merket med sonenummer (fungerer på Android og iPhone). Alt du trenger å gjøre er å laste ned parkerings-appen, og registrere deg som bruker. 

Fordeler med app:

 • Du betaler kun den reelle avgiftstakst, uten tilleggsutgifter
 • Du betaler kun for den tiden du faktisk parkerer
 • Du kan både stoppe og forlenge parkeringen uten å gå tilbake til bilen
 • Du får beskjed når p-tiden nærmer seg utløp
 • Du kan legge inn flere biler (reg.nummer) og enkelt bytte mellom disse

Som ved vanlig parkering, må du med betaling via app selv følge med på skiltene der du parkerer.

Hvor finner du app?

Last ned appen til din mobil, registrer brukerkonto og et kredittkort. Appen hjelper deg gjennom prosessen, steg for steg.

App Store (Apple iOS)

Google Play (Android)

Viktig info

Det er opp til deg å bruker å sørge for at registreringsnummer og sonenummer stemmer. Feil på disse medfører ileggelse (bot).

Ileggelse - To typer:

 1. Parkeringsgebyr

  Kr 900,-   Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene.

  For eksempel parkering på fortau, nærmere enn 5 m til gangfelt og vegkryss.

 2. Kontrollsanksjon kr 330, 660 eller 990
   

  Kr 330,-   Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering.

  For eksempel ikke angi tidspunktet for når du parkerte, ikke registrert parkering i APP eller hentet gratis parkeringskvittering på automat.


  Kr 660,-   Dersom du bryter andre vilkår.

  For eksempel står parkert lengre enn oppgitt tid, manglende betaling, parkerer på reservert plass (utrykningskjøretøy osv) eller utenfor oppmerking.


  Kr 990,-   Dersom du parkerer på reservert plass for forflytningshemmede (HC-plass).

 

Lurer du på noe?

Kontakt oss:

Telefon: 760 53 100 (mandag-fredag 09.00-11.00 og 13.00-14.00

e-post: postmottak@moskenes.kommune.no