Viktig melding

Strømmelenke og saksliste - Ekstraordinært formannskapsmøte 10.07.2024

Strømmelenke og saksliste til det ekstraordinære formannskapsmøtet 10.07.

Møtested: Rådhuset 

Møtetid: 09:00

Lenke for å se kommunestyremøtet digitalt finner du her: Strømmelenke

Saksdokumentene finner du her: Dokument

Saksliste:

070/24 Godkjenning av møteprotokoll

071/24 SAKSKOSTNADER - Personalsak, unntatt offentlighet jf. Kommuneloven § 11-5 tredje ledd.