Eiendomsskatt

I Moskenes kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

Har du spørsmål om eiendomsskatt henvender du deg til servicekontoret tlf 76 05 31 00 eller postmottak@moskenes.kommune.no.

Servicekontorets åpningstid: Mandag til fredag 09.00-14.00

Om eiendomsskatten:

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7.

Taksering:

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for (utregning) av eiendomsskatten. 

Dersom det har skjedd endringer på tomtens størrelse eller bebyggelse vil likevel ny taksering kunne foretas innenfor 10 års perioden.

Eiendomsskatt etter skatteetatens formuesgrunnlag:

I og med at det er formuesgrunnlagene som skal benyttes for eiendomsskatteformålet, vil kommunene ikke trenge å skille mellom hvilke boliger Skatteetaten definerer som primærboliger og sekundærboliger. 

For at eiendomsskatt ikke skal kunne skrives ut på verdier som overstiger 100 % av markedsverdi, har Finansdepartementet fastsatt at kommunene skal bruke en obligatorisk reduksjonsfaktor for boliger som takseres etter den nye metoden. Altså formuesgrunnlag som tilsvarer markedsverdier skal nedjusteres for samtlige boliger. Reduksjonen er av finansdepartementet satt til 0,7.

Skattesatsen er 4 promille av beregningsgrunnlaget for alle boliger og fritidseiendommer.

Skattesatsen er 7 promille på øvrig eiendom. 

Kommunestyret har ikke vedtatt å innføre bunnfradrag.

Det vil bli sendt ut egen skatteseddel i forbindelse med første fakturering.

 

Klage:

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si 12.april. Du kan klage elektronisk via Altinn, eller skrive en klage på egen hånd.

Dersom kommunen bruker Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som grunnlag for utskriving av eiendomsskatten, og du mener grunnlaget er feil, kan du selv endre dette ved å endre i skattemeldingen. Du kan sende endringsmelding. Det er ikke lenger nødvendig å klage til skatteetaten

 

Kunngjøring – skatteliste:

Moskenes kommune kunngjør en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesatsen og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens §5 og §7. Lista legges ut i 3 uker på kommunens hjemmeside og på Servicekontoret på Rådhuset.

 

Faktura:

Kommunale eiendomsavgifter inkl. eiendomsskatt betales i 4 avdrag: 20. mars, 20 mai, 20. september og 20.november.

Kommunen tilbyr både efaktura og avtalegiro, det vil ikke være mulig å betale hele årsbeløpet i en termin.

 

Kontaktperson/fagansvarlig: Marit Jensen (marit.jensen@moskenes.kommune.no)

 

 

 

 

Medlemmer klagenemnd 2019-2023 (PDF, 40 kB)

 

Retningslinjer for bruk av formuesgrunnlaget (PDF, 119 kB)

Retningslinjer for taksering næring (PDF, 69 kB)

Retningslinjer for taksering av bolig og fritidseiendom uten formuesgrunnlag (PDF, 315 kB)