Viktig melding

Skjenkebevilling for åpent / lukket arrangement

Når trenger du å søke?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

  • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
  • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anledning
  • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Bevillingssøker må være fylt 20 år
  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen
  • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

Ambulerende skjenkebevilling og enkeltanledninger pr. gang kr 360

Minstegebyret for åpne arrangementer, som for eksempel festivaler og st;rre arrangementer er for tiden 5100 kroner. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest 14 dager etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til Moskene kommune der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.

Hvordan søke?

Søk om skjenkebevilling for arrangementer her 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca 4 uker.

Hvordan får du svar?

Svar sendes pr. post eller epost. Faktura ettersendes.

Les mer om sentrale lover og forskrifter

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Forskrift om prikktildeling og inndragning

Bokføringsforskriften