Ordførers uke 01.08.21

I dag viser kalenderen august, og vi går inn i siste sommermåned. Noen kan enda nyte ferie, mens andre er tilbake til hverdag og jobb.

Jeg har fått med meg teateret på Å denne uka, en fin opplevelse. Takk til dere som har tatt initiativ og fått dette til.

Vi hadde også denne uka planlagt AU i Lofotrådet, men avlyste da det er rolig på koronafronten og ferietid.

Hos oss har vi hatt to vaksinasjonsdager denne uka, og jeg opplevde at det var godt organisert da jeg var innom. Statistikken viser at vi holder planen. Heldige er vi som hittil har sluppet unna større utbrudd.

Så ser jeg at det skrives en del om ferdsel i fjellet og ulykker, og da minner jeg om viktigheten av å fortelle alle som planlegger tur at det ikke er mobildekning over alt i våre områder, vær oppmerksomme på at flere områder er bratte og kan gi uventede utfordringer, det er klokt å spørre om råd hos lokalkjente eventuelt benytte guide samt at det er klokt å si ifra om hvor man legger turen. Fjellvettreglene er kloke råd!

I slutten av uka som vi går inn i, skal det være styremøte i nasjonalparkstyret. Nå ligger Refsvikhula inne i parken slik at kommunen må samkjøre med nasjonalparkforvaltningen utlysning av ny operatørstatus fra 01.01.22. Det er noen som venter på at vi skal lyse dette ut samt sørge for at det kan bli godkjente guider fra samme tidsrom, da både operatøransvar og guidebevis er tidsbegrenset. Jeg vil komme tilbake med informasjon om dette.