Ordførers uke 03.10.21

Da er oktober kommet, og høstfargene preger vår fine natur.

I løpet av denne måneden satser vi på at sherpaene er i mål med sitt arbeid med Reinebringen trappa. Vi er selvfølgelig avhengige av at været gjør det mulig.

Denne uka har vi hatt formannskapsmøte. Dere som ønsker å se hva vi behandlet, finner opptaket på kommunens hjemmeside (Under tema politikk finner dere Web-Tv med dato for opptak av møtene.)

Det har vært møte med Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Lofotrådets AU, Destination Lofoten og med fylket angående Refsvikhula.

Når det gjelder SVV er det utbedringene som planlegges langs E10 mellom Napp og Å som er i fokus. Jeg ser at gang- og sykkelvei mellom Sørvågen og Å som det ble arbeidet med på 80- tallet ikke er glemt. I Flakstad er gamle planer om tunnel i stedet for Bainveien (bru over Kilanpollen) tatt fram igjen. Det blir spennende å se planen de kommer til oss med når kostnadsramma blir endelig fastsatt. Kommunedirektøren vår deltok på vegne av Lofotrådet på samlinga i Mo knyttet til arbeidet med KVU(konseptvalgutredning) for transportløsninger i hele Nord Norge.

I DL var det et veldig interessant møte om tilrettelegging for funksjonshemmede i reiselivet, og mye kan vi gjøre uten at det koster en formue. Vi må bare tenke oss godt om og ta lærdom av det andre har lykkes med.

Når det gjelder Refsvikhula, kommer vi til å få et nytt reglement. Men vi håper at vi skal kunne fortsette dagens ordning knyttet til besøksforvaltning. Jeg regner med å få ut en utlysning knyttet til operatørstatus i løpet av kommende uke.

Så avslutter jeg med at jeg fikk gleden av å være med på åpningen av «Treffpunkt aktiv hverdag» på Sørvågen Bedehus og Fiskarheim i går. Et samarbeidsprosjekt som endelig kunne realiseres- takk til dere som har stått på, og jeg er ikke det minste i tvil om at dette vil lykkes! Fint å legge markeringen opp til den internasjonale eldredagen , da utgangspunktet nettopp er stortingsmeldingen «leve hele livet» der fokuset er å lage samfunn der det er godt å bli gammel.

God søndag!