Ordførers uke 06.03.22

Jeg har startet dagen med å følge med på de triste og tragiske bildene og reportasjene fra krigen som Russland har startet i Ukraina. Tankene mine går også tilbake til en reise til Leningrad i mai 1991, en tur i regi av Nordland Fylkeskommune i samarbeid med Sør-Hålogaland Bispedømmeråd i forbindelse med et samarbeid på tvers av våre landegrenser. Berlinmuren hadde falt, store endringer skjedde mot oppløsning av Sovjetunionen, og Leningrad skulle ha avstemming blant sine innbyggere om å ta tilbake byens gamle navn St. Petersburg. Vi hørte mye om Tsar Peter den store, som moderniserte Russland og gjorde landet til en europeisk stormakt. Så blir mitt spørsmål hvordan makt skal utøves. Heldige er vi som lever i et demokrati.

Putin har over år sørget for å samle makt på sin hånd, og hvilke mål han arbeider mot framover er det ikke enkelt å avsløre. Men konsekvensene kan vi se konturene av.

I 2022 skal vi være glade for den teknologiske utviklingen som gir journalistene mulighet til å formidle situasjoner fra ulike deler av verden raskt. Bildene taler, og den massive motstanden fra store deler av verden mot det russiske angrepet av Ukraina vises på mange ulike arenaer. Det er godt å se den sterke viljen til å hjelpe ukrainere, både de som har måttet flykte og de som trenger hjelp inne i landet.

Med dette bakteppe blir våre lokale utfordringer små.

Vi hadde ekstra kommunestyret knyttet til økonomistyring og budsjett. Dette vil kreve litt av oss framover. Utover det fikk jeg forrige uke vært med på Lofotkonferansen, og dyktige aktører i reiselivet i Moskenes følge opp med egen samling to dager denne uka. Det skal bli spennende å lytte og lære.

Jeg hadde besøk av representanter fra stortinget på fredag, og det er nyttig at de kan bli kjent med regionen og det som er viktig for oss.

Etter forrige helgs uvær, er det litt etterarbeid for å sikre at alle drar i samme retning mht beredskap og det å være føre var. Tusen takk til alle gode hjelpere både her i Moskenes og i Flakstad som gjorde at det også denne gangen gikk bra med våre innbyggere og tilreisende gjester.

I midten av mars har det vært planlagt å ta imot den polske ambassadøren her, men det kan bli noen endringer som følge av krigen. Jeg skal legge ut informasjon når jeg får tilbakemelding på om det blir et arrangement.

Da gjenstår det å ønske dere alle en god søndag.