Ordførers uke 06.11.22


For mange er denne søndagen spesiell fordi det er den søndagen i kirkeåret der vi minnes de som har levd før oss, spesielt de som vi har tatt avskjed med det siste året, men også de som har gått bort tidligere. Allehelgensdag kan være en dag er til ettertanke for oss alle.

Denne uka har jeg jobbet med folkevalgtdagen vi skal ha 21.11.

Det har vært samarbeidsmøte med Lofoten Næringsforum og Lofotrådets AU.

Vi har også hatt møte mellom AU og LAS om «De grønne øyene». Nettopp LAS gjør jo en svært viktig jobb både ved tilrettelegging knyttet til det grønne skiftet og med fokus på sirkulærøkonomi gjennom materialgjenvinning.

Det har vært eiermøte i Lofotkraft. Dette er lærerike og nyttige møter. Viktig i dagens situasjon med debatt om nok tilgang på energi, og spørsmålene om de ulike prisene vi har i Norge på nettleie og strøm. Vi har gjennom nyhetene sett hvordan Russland rammer Ukraina i sin krigføring ved å sette kritisk infrastruktur som strøm og vann ut av spill, og det forteller viktigheten av sikker strømleveranse. Jeg er glad for at strømnettet i Lofoten er oppgradert, men skal vi møte framtidens behov må kapasiteten styrkes på strømnettet inn til Lofoten.

Vi har også denne uke hatt et digitalt AU møte, og selv om vi brukte litt ekstra tid kom vi ikke i mål med alle sakene. Den viktige saken om øvingsfartøy til den maritime utdanninga på Leknes kommer på neste møte.

Vi jobber med å klargjøre utlysningsteksten for rekruttering av ny kommunedirektør i samarbeid med Statsforvalter og KS, slik kommunestyret har bestemt. Det har vært planlegging av møtene i formannskap og kommunestyre. Så pågår prosessen med kommuneplan der det også kreves litt, og kanskje noen av dere har mottatt invitasjon til å snakke med KS-konsulenten i denne forbindelse?

Jeg vil avslutte med å takke Sørvågen skole for et trivelig arrangement på torsdag ettermiddag i forbindelse med skolens arbeid med FN-dagen. Fine kulturinnslag, og spesielt kjekt at alle elevene fra 1.-10.klasse sang i lag akkompagnert av kulturskolens Dorota..

God Informasjon om de ulike landene og spennende smaksprøver. Det var gledelig å se at så mange møtte opp, og jeg satte pris på at det var åpent for alle.

God søndag!