Ordførers uke 09.10.22

Vi er heldige som bor i vakre Norge. Det var fint å kjøre til Røyrvik og glede seg over de flotte høstfargene. Siden det er vintertid på fergene, så ble det kjøring om Lødingen. Jeg slutter ikke med å være takknemlig for at vi i dag er «landfast» i Lofoten - bundet sammen med broer og tunneler. Så gleder jeg meg over reduserte fergepriser, og så skal vi fortsette jobben for standardheving av E10.

I Røyrvik møtte jeg kollegaer og representanter fra kommuner som strever med det samme som oss; knapphet på ressurser til stillinger og behov for samarbeid, utfordringer når fagfolk pensjonerer seg og ledige til å ta over er mangelvare samt demografiske utfordringer. Spennende samarbeid med to ulike fylkeskommuner, to Statsforvaltere, forskere og Distriktssenteret. Felles for oss er å få på plass planer som vi kan styre etter.

Det ble tid til gåtur opp til utkikkspunktet Viewpoint Børgefjell 😊

Vi har hatt styremøte i nasjonalparkstyre, møte i Lofotrådets AU og så har det selvfølgelig vært mange digitale informasjonsmøter i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2023.

Kommunedirektør i vikariat er på plass på kontoret, og denne uka startet ny helse -og omsorgssjef. Det er viktig å få ledere på plass. Like viktig er den trofaste jobben som utføres av alle ansatte på de ulike områdene hver dag. Godt samarbeid i organisasjonen er kanskje det viktigste for å gi gode tjenester og skape trivsel.

Så ønsker jeg god høstferie til dere som går inn i høsteferieuke, og god søndag til dere alle!