Ordførers uke 10.10.21

Ei uke går fort- og for noen er det ei høstferieuke som er over.

Det merkes også på mitt kontor at det er roligere i høstferieuka, men det er godt å få tid til arkivering. Denne uka har vi hatt arkivtilsyn. Det er positivt fordi det skjerper oss, og det er med på at vi gjør en ekstra innsats for å få alt på plass.

Vi har hatt et kort morgenmøte med ordførerne i planprosjektet, og det er noen nye tips å få hver gang. I Nordland er vi oppfordret til å være med i en plankonferanse om 1 måned, og der kommer det folk fra hele Nordland som jobber med planarbeid. Det tror jeg kan bli veldig lærerikt.

I Lofotrådet har vi fulgt opp med kort ukemøte i AU, men det er vanskelig å rekke over alt på kort tid. Det blir fint å sette seg ned i fysisk møte til uka og ha noen timer til rådighet.

Onsdagen fikk jeg være med på møte i Kirkelig fellesråd, og jeg er bekymret for at vi ikke har søkere til stillingen som kirkegårdsarbeider. Det er slik det merkes ekstra godt at vi har vært heldige som har fått ha Anne Jorid i så mange år. Heldigvis kan vi glede oss over at renoveringsarbeidet på Moskenes kirke nærmer seg ferdigstillelse. Da kan det feires 200-årsjubileum i slutten av november.

Så har det denne uka vært litt partipolitisk arbeid på kveldstid, noe som også er viktig. Jeg er spent på hva den nye mindretallsregjering har tenkt å vektlegge framover. De har mange forventninger hengende over seg.