Ordførers uke 12.09.21

Første hele uke etter ferien ble som vanlig hektisk. Litt av hvert å sette seg inn i og viktig å få en oversikt over det som venter utover høsten.

Det har gått litt tid til arbeid knyttet opp til uroen rundt ambulansetjenesten. Den er vi alle enige i at vi må beholde med dagens beredskapsnivå. Det er godt at erfaringene med stasjonsvakt har vært gode og at sykehuset nå ønsker å videreføre den. Det som vi ordførere har hatt fokus på er at vi fra kommunene må få være med i drøftingene dersom det planlegges endringer knyttet til stasjoner, biler, bemanningsnorm mm Vi er kjent med at sykehuset skal jobbe med dette. De midlertidige løsningene som direktøren har fått fullmakt til iverksette må ikke gå utover den prosessen.

Tirsdag fikk jeg med meg dag 1 av den nasjonale konferansen i Svolvær med tema Turisme og bærekraftige lokalsamfunn- svært relevant for vår kommune. Jeg har notert meg følgende til ettertanke fra den dagen: Hvordan tar vi vare på våre kvaliteter? Vi må ta vare på det som ikke tåler tilrettelegging for konsum.

I morgen starter sherpaene opp på Reinebringen om det går etter planen. Jeg er veldig glad for at de nå fikk komme til Norge og kan fortsette jobben. Det er viktig at de får arbeidsro, og stien stenges av hensyn til sikkerheten for alle.

Lofotrådet har hatt møte i arbeidsutvalget og Statsforvalteren har orientert oss mht håndteringen av covid 19. I dag har jeg låst opp døra for ungdomsrådet og fått en liten prat med dem.

I morgen er det valgdag og det er åpne valglokaler på Rådhuset og Sørvågen skole. For de som kjenner til at det er mange trapper på skolen opp fra inngangsdøra ved E10, så vil jeg minne om at bygget har heis slik at alle skal kunne komme seg til stemmelokalet. Så til dere som ikke har stemt til nå- møt opp og benytt stemmeretten.

Valgstyret vil møtes og sørge for opptelling på kvelden.

Så avslutter jeg med å gi ros til initiativet og gjennomføringen av dagens marked på Reine kultursenter. Det var et yrende liv, mange ulike produkter og god stemning. Flott å se samarbeidet på tvers av kommunegrensene også.

God søndag!