Ordførers uke 12.12.20

Jeg er ikke i tvil om hva som har vært mest krevende denne uka. Det er uten tvil budsjettet for 2021 og økonomiplan for 2021-24. Det viste også kommunestyremøtet på tirsdag. Det er flott med engasjerte politikere og gode diskusjoner. Det er jo nettopp det som er det fine med demokratiet. Vi ser ulike løsninger og muligheter, og når vedtakene er fattet er det oppgaven vår å følge dem opp. Min honnør også til administrasjonen som har nedlagt et formidabelt arbeid. Det gjenspeiler seg i alle sakene som kommer til politisk behandling – enten politikerne er enige i eller uenige i forslagene til vedtak. Tirsdag skal formannskapet følge opp den reguleringsplanen som ble overført til oss. Vi skal gjøre vårt beste for vise at vi er den tilliten verdig.

Onsdag og torsdag hadde Lofotrådet møte. Det ble en blanding av fysisk og digital tilstedeværelse.

Vi har brukt mye tid det siste året på å tenke og diskutere omstilling mot et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Det strategiske dokumentet er ferdig fra oss, og kommunestyrene får denne saken til behandling i februar. Klarer vi å bli enige i Lofoten om dette, så kanskje flere bedrifter kan oppleve slike gladnyheter som bryggeriet i Svolvær når det gjelder omstillingsarbeid.

Vi hadde orienteringer fra NHO Nordland med næringsperspektivet på omstilling og utfordringene dette året har gitt. Jeg er veldig glad for den informasjonen som destinasjonsselskapet ga oss- de har jobbet godt med omrigg. De har bedt om å få informere oss i kommunestyre slik at vi alle får den kunnskapen.

Mandagen var hektisk med digitale møter, men jeg fikk sendt ut til lokalavisene gladmeldingen om at vi får nasjonalparksenter. Gratulerer til Steinbiten og Reine kultursenter, og lykke til med det viktige arbeidet.

Denne uka har jeg fulgt opp tradisjonen med en førjulsrunde på kommunens serviceboliger og sykehjemmet. Koronaen hindret meg i fysisk å få hilst på og snakket med alle beboerne, men en liten hilsen fra kommunene ble overlevert.

Før jeg runder av skal jeg denne uka gi ros til Røde kors. Jeg har hørt skryt fra de som benyttet juleverkstedtilbudet dere inviterte til.

Ønsker dere alle ei fin adventshelg!

Hilsen ordfører