Ordførers uke 13.03.22

En fergetur kan benyttes til så mangt, og i dag er det epostbesvaring og skriving av ordførers uke.

Uka startet med et møte knyttet til kirkens økonomi. I budsjettet ble det vedtatt at kommunen skulle se på om det fantes noen mulighet til å styrke kirkebudsjettet.

Det var viktig for kirkelig fellesråd å ha den dialogen med kommunen. Den økonomiske situasjonen i Moskenes er slik at Statsforvalteren ikke har godkjent budsjettet, og at vi ikke har rom for å øke noen av budsjettrammene. Vi må gå en ny runde med å se på hvordan vi skal få ned kostnadene, og det i et budsjett som allerede er stramt. Vi må selvfølgelig også se på inntektsmuligheter.

Det var senere samme dag møte i utvalget som fordeler statlig covid-kompensasjon. Den tildelingen er offentliggjort. Det skal denne uka ha blitt kunngjort en ny tildelingsrunde på denne type midler, så følg med i regionalforvaltningen.no.

Tirsdag deltok vi i Øvelse Nordland, og det er nyttig med teoretiske oppgaver. Men praktisk erfaring er det som gir oss mest kunnskap. Jeg minner om at dersom det blir slik at telefoner og internett blir satt ut av spill over tid, så vil vi bruke rådhuset på Reine og skolen på Sørvågen som steder vi jobber ut fra. Jeg var forresten veldig fornøyd med at vi hadde strøm i uværshelga for 2 uker siden, og takknemlig for å ha et kraftselskap som har hatt fokus på å sikre god strømforsyning og prioritert disse store investeringene økonomisk.

Så er det slik at noen spør hva vi gjør hos oss mht usikkerheten som er skapt knyttet til om det kan komme radioaktiv stråling som følge av krigen mellom Russland og Ukraina. Til dette er å opplyse at vi har plikt til å ha et lite lager av jod-tabletter, så helseetaten følger opp at dette er på plass.

Jeg har meldt inn at vi kan ta imot flyktninger, og så får vi formidle informasjon ut til dere når myndighetene har oversikt over om og når noen skal til oss. Takk til alle dere som tar kontakt enten det er om hus, jobber eller noe annet dere lurer på knyttet til denne saken. Jeg prøver å svare så fort jeg kan.

Onsdag og torsdag fikk jeg være med på et seminar i regi av næringsforeningen. Lærerikt og nyttig. Hvordan ønsker vi at det skal være her i vår kommune om 10 år? Samfunnsplanen vår må si noe om dette, så gjør dere klar for å komme med gode innspill! Deretter må arealplanen justeres i henhold til dette- et spennende arbeid foran oss.

Møte i Lofotrådets AU som vanlig også denne uka, og møte med Statsforvalter både knyttet til korona-situasjonen og krigen i Ukraina. Vi ser heldigvis at de fleste som får korona får et lett sykdomsforløp, men litt utfordringer er det med å få hverdagen til å henge sammen på noen av arbeidsplassene. Vis forståelse og raushet.

Så har jeg avsluttet uka med møte i ordførerforum og årsmøte i Nordland SP i Bodø. Viktige fora for politiske debatter og samarbeid om å nå mål som er viktige for oss.

God søndag!