Ordførers uke 14.11.2020

Noen sa til meg at jeg måtte huske på at det ville være en forventning om oppfølging hver uke av denne lille hilsenen på hjemmesida og facebook. Egentlig er det fint å kunne fortelle om det vi bruker tid på.

Regner med at alle gleder seg over at rekkverket på Reinehalsen er kommet på plass. Denne uka fulgte teknisk sjef opp avtalen knyttet til lys på E10. Da tror jeg at dette snart må finne sin løsning. Det er blitt mørkt, og vi må gå langs hovedveien. Jeg tenker at dette ikke er et ansvar for lyslag, og nå har vi ventet lenge nok på at dette skal komme i orden.

 

Så vil jeg gjerne takke alle dere som har hjulpet til med at spleisen for Reinebringer/Djevelporten skulle lykkes. Det er kjempebra med en slik støtte- nesten 600.000 kr på hver av oss. Så avgjør nok koronautviklingen om de kan komme fra Nepal og fullføre stien til våren/sommeren. Det er fremdeles trafikk i trappa, men minner om at dere alle må være forsiktige nå når vi kan regne med at regnet gjør trappa litt «glattere» og så er vel frosten i anmarsj i tillegg til at det er mørkt.

 

Koronasmitten har økt i landet vårt, og vi har nå ukentlige oppfølgingsmøter i Lofotrådet. I tillegg deltar vi på Fylkesmannens møter. I og med at vi hos oss fikk smitte som følge av arbeidsinnvandring, har vi denne uka hatt et møte med næringer knyttet til fiskeriene. Dette hadde vi sammen med Flakstad for å dele nyttig informasjon, svare på spørsmål og avtale hvordan vi best kan følge opp. Vi står foran ei tid der vi bruker å få mange tilreisende til jobb i den næringa, og det er viktig å være i forkant. Det er uklarheter knyttet til karantene og juleferie/ reiser i forbindelse med juleferie. Vi venter på avklaring fra myndighetene.

Reiselivet ligger dessverre litt nede, men vi har avtalt oppfølgingsmøte med næringsforeningen i begynnelsen av desember. Informasjon som vi mottar forsøker kommunedirektøren å dele på kommunens hjemmeside/facebookside fortløpende.

 

Denne uka har det vært tid for oppfølging av forskjellige saker, og ikke minst gå gjennom dokumentene til formannskapsmøtet på tirsdag. Ingen tvil om at den anstrengte økonomien gir store utfordringer.

 

Nå ligger vårt planprogram ute på høring. Dersom vi får vedtatt dette i kommunestyre i desember, får vi begynne for fullt med samfunnsplan og arealplan på nyåret. Det ser jeg fram til. Jeg deltok på et ordførermøte sammen med de andre kommunene i plan-nettverket, og vi er helt enige om at dette er det viktig å få på plass. Det har skjedd mye siden vår plan ble vedtatt i 2011.

 

Fredag fikk vi ha møre med de som har ansvaret for konkurransegrunnlaget og det nye anbudet for fergedrift over Vestfjorden. Både Moskenes, Værøy og Røst framholdt viktigheten av at det måtte være en beredskap dersom fergene som skal gå på hydrogen ikke er klare 01.01.24. Det var mange innspill og spørsmål. Jeg er enig med Værøy sin varaordfører i at det kravet som er satt med hensyn til anløp opp i 24m/s vind skal bli spennende å følge med på.

Vi planlegger å lage et høringsinnspill fra Moskenes, og da fristen er 04.12. må det til formannskapet for behandling. Kommunedirektøren vår og ordfører på Røst skal delta på dialogmøte som vegvesenet avholder med mulige leverandører på mandag.

 

På grunn av tekniske utfordringer, blir det forsinkelser i behandlingen av næringssakene. Så fort fagfolkene får systemet i orden så saksbehandlinga kan bli gjort, blir det berammet et møte slik at næringsaktørene får svar

 

Da gjenstår det å ønske dere alle ei riktig god helg!