Ordførers uke 14.11.21

Denne uka har vi fått i gang arbeidet i Administrasjonsutvalget. Dette er et viktig organ, og det var på tide at vi kom i gang. Vi har mange ting som det er viktig at vi som arbeidsgivere og de tillitsvalgte er opptatt av og bør jobbe med.

Onsdag og torsdag var det plankonferanse i Bodø. Veldig fint å lære av andre. Jeg la merke til et innlegg fra Bodø. De stilte spørsmålet. Hva kan vi utrette i fellesskap? Til underpunkter hadde de: Det er vi som bor her som skaper byen vår. Sammen skal vi skape en trygg og inkluderende by som det er godt å bo og leve i.

Dette kan vi godt endre til å gjelde oss. Så blir det viktige spørsmålet: Hvordan gjør vi det?? Dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet samfunnsplanen.

Lofotrådet AU hadde morgenmøte torsdag denne uka også. Det skjer mye, så det er nyttig å holde på de korte digitale møtepunktene. Det er nok av arbeid som ligger foran oss.

Helse- og omsorgsdepartementet innkalte til møte torsdag ettermiddag, og det er nyttig å lytte til hvordan de andre kommunene jobber i dagens covid-19 situasjon. Det er fremdeles kommunene som bestemmer, og som etter hvert må ta stilling til dette med koronapass.

Vi har også gjort klart for formannskapsmøte tirsdag 16.11. Det vanskeligste er budsjett og økonomiplan. Tirsdag ettermiddag var det informasjon til kommunene i et digitalt møte med KS. Men vi vet jo ikke budsjettrammen fra Stortinget før partene har forhandlet ferdig, og derfor er det en noe uforutsigbar situasjon. Orienteringen fra Statsråden samt innspillene og spørsmålene fra utvalgte politikere på ulike forvaltningsnivå var likevel nyttig.

God søndag!