Ordførers uke 16.10.22

Denne uka har det gått tid til forarbeid for møter som har vært denne uke og møter som kommer neste uke, blant annet formannskap og styringsgruppe som skal avholdes tirsdag.

Vi har hatt møte i administrasjonsutvalget og startet diskusjonen om hva vi ønsker å ha fokus på i vår arbeidsgiverpolitikk. Vi arbeider også med hva vi ønsker å legge vekt på når vi skal lyse ut kommunedirektørstillingen. Her skal vi ha samarbeid både med Statsforvalter og KS-konsulent slik kommunestyret har vedtatt.

Jeg har vært med på politisk samrådingsmøte i Svolvær angående KVU (konseptvalgutredning) for Nord-Norge der både vei, fly, tog og transportårer langs kysten er i fokus og skal vurderes i sammenheng i planleggingen av framtidens transportnett. Jeg setter pris på at sikkerhet og beredskap har fått mer fokus. Positivt at representanter fra Finnmark, Troms og Nordland kan møtes og sette ord på det som er viktig for oss i utviklingen av de gode transportløsningene i vår landsdel.

Jeg har hatt møte med en av representantene i ungdomsrådet. Viktig for meg at vi får ungdomsrådet skikkelig i gang.

Så har vi samlet samarbeidspartnere til et drøftingsmøte med fokus på Reinebringen og veien videre. Mange gode innspill. Vi har søkt Miljødirektoratet om prosjektmidler til å få vurdert hvordan vi best kan lage en god struktur for drift og oppgaveløsning i årene som kommer, og det har vi fått positiv respons på. Vi skal samtidig vurdere dette med nasjonal turiststi da det er nye retningslinjer siden sist den vurderingen ble utført.

Minner til slutt om at det kommende søndag er klart for årets TV aksjon, og ber om at dere tar godt imot bøssebærerne.

God søndag!